Spletna vrtnarija

Oglasno sporočilo

Ostrolistni javor Oglasno sporočilo


Ostrolistni javor

Acer platanoides

Raščavo listopadno drevo z razprostrto krošnjo. Je prezimno trdna vrsta. Jeseni postanejo listi rumene ali oranžne barve. Cvetovi so zelenorumeni do rdeči. Ni primeren za zbita, sušna in slana tla. Tolerantnost na mestno in industrijsko okolje. Oblikovni element za odprto krajino, drevorede, hitro ozeljevanje, javno zelenje, obcestni prostor, parke in parkirišča. Maximalna višina je 25m, širina pa 15m.